Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Bu sayfaya erişim için Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmelisiniz.

Kullanıcı adı: Okul numaranız

Şifre: Öğrenci işleri ofisinden öğrenebilirsiniz.


Ayrıntılı bilgi için 1. kat ofis:
Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ
UZEM Koordinatörü