mevcut dersler 'yı atla

Mevcut dersler

Writing is an integral part of an academic education. The course will cover the basic structures of term papers and other types of academic writing, with focus on establishing the rationale and purpose of an academic paper. Since academic writing is dependent on the research of others, the course will emphasize the importance of finding, evaluating and referring to relevant literature. Reference is a key issue here. In addition, the course will provide students with writing and language techniques that are useful in writing a clear, coherent, logical text.

Joint Courses (HSWT102, PHAR111)

This unit of competency describes the skills and knowledge required of a Nurse in contributing to the development of individualized health care plans by collection of data captured during a client’s preliminary and ongoing health assessments. Assessment is based on a lifespan approach.

Embriyoloji biliminden öğrenilen bilgiler anatomi, histoloji, fizyoloji, patoloji ve doğum ve jinekoloji gibi birçok ders konularının daha iyi anlaşılmasını sağlar; Embriyolojiyi tanımlayıp tarihçesini anlatabilmek; Embriyonal gelişimin temel evrelerini anlatabilmek; Üreme hücrelerinin yapısını ve gelişimini anlatabilmektedir.

Dünyada iletişimin hızlı gelişmesi hem yeni hem de var olan bilim dallarında kullanılan terminolojinin ortak olmasını zorunlu hâle getirmiştir. İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi olan tıp, uluslar arası özelliğinden dolayı ortak bir dilin kullanımına gereksinim duymuştur. Tıp terimi olarak kullanılan kelimeler, genellikle Latince kökenlidir. Ancak Grekçe ve diğer dillere ait kelimeler de kullanılmaktadır.

Ortak Ders (EBE105,COGE105,SAY107,OLOM103,OLCG105,HEM103)

Hemşirelik eğitimine başlayan öğrencilerin hemşirelik tarihi, hemşirelik kavramları ve modelleri, sağlık bilimlerinin gelişimi, hemşirenin görev, yetki, sorumlulukları ve sağlık ekibindeki rolüne ilişkin bilgi ve beceri kazanacaktır.

In this course, the students will gain specialized knowledge of pharmacy.

-          Work areas of  the pharmacist

-          Career steps for the pharmacist

Basic knowledge about the journey of the medicines.

This course represents an introduction to the field and provides a survey of data and data types. Specific topics include tools for describing central tendency and variability in data; methods for performing inference on population means and proportions via sample data; statistical hypothesis testing and its application to group comparisons; issues of power and sample size in study designs; and random sample and other study types. While there are some formulae and computational elements to the course, the emphasis is on interpretation and concepts.

Its about the basic knowledge of hardware and software. We are going to learn in this course examples of different hardware devices, input devices, output devices as well as importance of having an operating system. Basic definitions related with hardware like RAM, ROM, CPU,... and its usages will be discussed in the course. Software packages like Microsoft Word will  be studied carefully and preparing projects by using Microsoft Word will be covered in the course.

This course covers Mathematics required for everydaylife and bussiness life. 

Bu derste proje, ödev ve tez yazımında ihtiyacınız olacak akademik yazım teknikleri işlenecektir.

Üretim olanakları eğrisi ve fırsat maliyeti

Bu ders kapsamında videolar ve ders notlarının yanı sıra, ödevleri de burada bulabileceksiniz.

Bu derste iş hayatınızda gerekli olabilecek temel matematik bilgilerini bulabileceksiniz.